Privacy

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het NIP en aan de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld. Er wordt een dossier aangelegd waarin naast uw persoonsgegevens het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling worden bijgehouden. U heeft het recht uw dossier in te zien na afspraak met uw behandelaar.

Als u een klacht heeft, kunt u die bespreken met uw behandelaar. Er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht.

Als de klacht blijft bestaan, kunt u de praktijkhouder vragen om bemiddeling. Mocht dat ook niet baten, dan kunt u terecht bij:

NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Telefoon: (020) 41 06 222