Westwaarts 10              2711 AC              Zoetermeer              Tel: (079) 323 80 80              mgoog.psycholoog@gmail.com
WEGENS STOPPEN MET MIJN PRAKTIJK PER 1 MAART KAN IK GEEN NIEUWE CLIENTEN AANNEMEN. Tijdens de telefonische spreekuren van maandag tot en met vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur kunt u mij persoonlijk bereiken voor uw vragen en voor uw aanmelding.
Buiten de spreekuren kunt u op het antwoordapparaat een boodschap inspreken met uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo snel mogelijk, het liefst nog dezelfde dag, teruggebeld om u informatie te geven. Als u dat wilt, kunt u dan een afspraak maken voor een eerste gesprek. Ik streef ernaar dat deze op redelijk korte termijn kan plaatsvinden. Soms kan helaas een langere wachttijd zijn. Mocht u mijn wachttijd te lang vinden, dan kunt op www.zoetermeergezond.nl of www.psychologenzoetermeer.nl verder zoeken naar collega's die u mogelijk eerder kunnen helpen.

Een gesprek duurt 45 minuten, een eerste gesprek kan wat langer (tot 60 minuten) zijn. Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk voor de vergoeding door uw verzekeraar (zie verder bij kosten).

In een eerste gesprek (intakegesprek) wordt met u samen bekeken welke hulp u nodig heeft voor uw problemen. Als het blijkt dat u door mij in de praktijk goed geholpen kan worden, worden in overleg met u de behandeldoelen en het behandelplan opgesteld. Er wordt ook besproken hoeveel gesprekken ongeveer nodig zijn en met welke frequentie.

Voor een goede inschatting van uw problemen en van uw draagkracht en copingsvaardigheden, om de behandeling zo effectief mogelijk te kunnen plannen, kan eventueel een psychodiagnostisch onderzoek nodig zijn. In overleg met U zullen er dan een aantal vragenlijsten afgenomen worden. De uitslagen van de vragenlijsten worden uitgebreid met u besproken en het behandelplan wordt verder geconcretiseerd naar aanleiding van de verkregen aanvullende informatie.

Als in het eerste gesprek blijkt dat u elders beter geholpen kan worden, wordt er in overleg met u naar een goed verwijsadres (vrijgevestigde psychotherapeut of psychiater, gespecialiseerde GGZ-instelling, enz.) gezocht.

Wegens stoppen met mijn praktijk per 1 maart kan ik geen nieuwe clienten aannemen. Op de website www.psychologenzoetermeer.nl kunt u naar collega's zoeken die mogelijk een kortere wachttijd hebben. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Datum van laatste update wachttijd is 30 oktober 2017.
2016