Nieuwlandstraat 140              2729 DX              Zoetermeer              Tel: 06-133 800 88              praktijk@mgoog.nl
Eerstelijnspsychologische hulp (vanaf 2014 wordt dit goenoemd als Basis Generalistisch GGZ (BGGGZ)) is in het basispakket van de zorgverzekeraars opgenomen.
Als u een verwijsbrief van uw huisarts heeft, waarin staat dat het om een (vermoede) psychische stoornis gaat, dan is er sprake van verzekerde zorg.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten.


Om te kunnen declareren naar uw zorgverzekeraar ben ik als uw behandelaar wettelijk verplicht uw identiteit- en verzekeringsgegevens te controleren. U wordt hiervoor gevraagd uw verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te nemen naar het eerste gesprek.

Tarieven
Tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgesteld door NZA. Per zorgverzekeraar kunnen er kleine verschillen zijn in tarieven die aan de behandelaar vergoed worden.

Prestatiecodes:
180001 Basis GGZ Kort: 472.50-
180002 Basis GGZ Middel: 805.34-
180003 Basis GGZ Intensief: 1262.82-
180004 Basis GGZ Chronisch: 1165.48-
180005 Basis GGZ Transitie: 192.92-Vanaf 1 januari 2015 gelden de volgende tarieven voor niet gecontractreerde zorg (OVP: onverzekerd product), gebaseerd op de tijd/investeringen die nodig zijn voor het consult, inclusief voorbereiding, verslaglegging, administratie en overige praktijkkosten:

95.-
47.50
47.50
95.-
47.50
25.-
95.-
95.-
40.-

Vergoeding
Als u recht heeft op verzekerde zorg, dan zijn wij verplicht alleen na het afronden van uw behandeling (in de vorm van Product Kort, Middel, Intensief of Transitie) naar uw zorgverzekeraar electronisch te declareren. Dit gebeurt via SGZ. De wettelijk verplichte eigen risico (385 euro voor alle medische kosten in 2017) geldt ook voor onze gesprekken en wordt door uw zorgverzekeraar zelf geind.

Sinds januari 2013 worden relatiegesprekken, aanpassingsproblematiek en werkgerelateerde problematiek door uw verzekeraar niet meer vergoed. In geval van werkgerelateerde problematiek kan u werkgever de kosten van de behandeling vergoeden. Het is gebruikelijk dat uw werkgever hiervoor een offerte bij mij aanvraagt.
In geval van niet gecontractreerde zorg ontvangt u zelf de rekening. Voor de betaling van de consulten (zie tarieven hier boven) bent u dan zelf verantwoordelijk. Om u te kunnen helpen met problemen die niet meer door uw zorgverzekeraar vergoed worden, ben ik bereid met u een inkomensafhankelijke korting voor de gesprekken af te spreken.
U wordt geadviseerd bij uw verzekeraar van tevoren te informeren over de gehanteerde vergoedingen en voorwaarden.

Betaling
Het declareren van de behandeling naar de zorgverzekeraars gebeurt door SGZ (Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer . Met vragen kunt u altijd terecht bij uw behandelaar of bij SGZ (tel.nr 079-3208686).
Voor rekeningen die door SGZ verstuurd zijn, zijn de "Algemene betalingsvoorwaarden SGZ" van toepassing. Voor rekeningen die direct door mijn praktijk verstuurd zijn, zijn de "Algemene betalingsvoorwaarden NIP" van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. Een kopie van de algemene betalingsvoorwaarden kunt u gratis bij de praktijkhouder opvragen.

Annulering
Als u niet in de gelegenheid bent naar een afspraak te komen, wilt u dat dan tijdig verzetten of afzeggen (het telefonische antwoordapparaat inspreken of een mail sturen is voldoende). Anders houdt u een plek bezet en moet misschien iemand anders onnodig lang wachten.
Indien een afspraak niet of niet tijdig (korter dan 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, dan ben ik genoodzaakt het consult als 'no show' (40 euro) in rekening te brengen bij u. U kunt dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar, dit bedrag is voor uw eigen rekening.
2016